FANDOM


NerveConnector (神経コネクタ - Shinkei konekuta) to
NerveConnector

NerveConnector Lisy

rodzaj NerveGeara.

Funkcja Edytuj

NerveConnector nosisz jako brązoletka na ręce. Funkcja jest podobna do NerveGeara, tylko ze NerveConnector idzie przez nerwy ręce. Można się połaczyć zawsze. Nie poczebuje a ni baterii a ni zaszilania, ponieważ jest połączony z nerwami.